Da bạn cũng giống như tai vì ốc tai bắt nguồn từ hệ thống đường bên của con cá

Đúng thế, da bạn cũng giống như tai vì ốc tai bắt nguồn từ hệ thống đường bên của con cá – nên một cơ quan cảm giác xúc giác phản ứng lại với những rung động này. Do vậy thính giác, xúc giác và thị giác có các xử lý não và thụ cảm như nhau, tùy thuộc vào sự cộng hưởng giữa nguồn và nơi tiếp nhận. Các quá trình hoạt động bằng các kiểu giao thoa giữa các trường dao động, các trường này do Bekesey khởi xướng, sim mobi chúng nằm trong các màng hay trong mạng lưới nối kết như sự sắp xếp bề mặt của các mật độ quang phổ (tần số).

Thông qua quá trình này một phần ngắn ngủi đưa đến một kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp. Để chuyển kỹ thuật này thành một hình ảnh nhận thông thường, sự biến đổi được sử dụng trong xử lý hình ảnh (PET và MRI) đã được đưa ra vào những năm 1970 để điều khiển trong các hệ thống giác quan – não bộ được mô tả hyundai tucson phía trên. Sự biến đổi này được thực hiện bởi các chuyển động tương đối giữa các cơ quan thụ cảm giác quan và nguồn vào của nó.

Trong khi các nhà khoa học thần kinh đang tìm hiểu các tổ chức giống như ảnh ba chiều được phân phối của mạng lưới xử lý não bộ, thì các nhà vật lý lượng tử đã nhận thức được về một tổ chức tương tự được mô tả bằng năng lượng bức xạ trong vũ trụ. Giáo sư vật lý tại Đại học London là David Bohm đã mô tả tổ chức này là “xoắn lại” vì nó bao phủ (từ La tinh plicatus có nghĩa là bao phủ) xe moto suzuki không gian và thời gian. 

Leave a Reply