L’Aquila, các giáo sư đại học tranh luận Gassman game avatar

Tôi nhận được mail này bởi Ferdinando Taviani Chơi game avatar miễn phívà Mirella Schino, giáo viên lịch sử tại trường Đại học Sân khấu L’Aquila, đoàn kết với Alessandro Gassman, giám đốc xây dựng Abruzzo đã đe dọa sẽ phản đối từ chức với các khu vực đã không được trả tiền sự đóng góp, để lại các tài chính đã ít ỏi của nhà hát trong một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với việc tiếp tục hoạt động. game avatar game avatar

Chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới với Alessandro Gassman và Game avatar trên điện thoại di độngđánh giá cao của chúng tôi đối với các quan điểm mở bởi hướng của mình.
Mirella Schino game avatar
Ferdinando Tavianigame avatar

giáo viên trong Nhân văn Nghệ thuật Biểu diễn, Khoa Nhân văn, Đại học L’Aquilab game avatar

Leave a Reply