Thiết kế nhà ở mang lại may mắn

Bát tự là 8 chữ, là một tổ hợp hàng can và hàng chi thời khắc sinh ra của mỗi người

Thứ nhất vì sao lại khẳng định chắc chắn năm 1987 (Đinh Mão niên) có họa cơ thể bị tan thây?

Trong Tứ trụ cột nhật chủ ngày sinh là Đinh Dậu đại xung với Qúy Mão (giờ sinh). Trường hợp xung này gọi là Thiên khắc địa xung. Địa chi Nhật chủ “Dậu Kim” gặp “Thái tuế Mão niên” gọi là xung khắc Thái tuế là đại hung.

Thứ hai, Tiểu vận: Kỷ Mão; lưu niên Thái tuế Đinh Mão, giờ sinh lại là Qúy Mão. Nhật chủ lại là Dậu Kim tạo ra cục nhất Dậu xung tam Mão, Dậu chết không sai.

Thứ ba, vì sao thầy nói tháng 3, 4 dương lịch không được đi hướng Tây Bắc sẽ gặp họa. Vì thời gian này là tháng 3 âm lịch trong Tứ trụ của bà ta có can chi năm sinh là Giáp Thìn, có can chi tháng sinh là Mậu Thìn, như vậy có 2 Thìn Thổ. Tháng 3 âm năm 1987 cũng là Giáp Thìn. Phía Tây Bắc là Tuất. Như vậy tạo ra cục Tam Thìn xung nhất Mậu, đại hung chi cách.

Thứ tư, đại vận cũng nói từ năm 15 – 24 gặp tử địa, năm 1987 bà Tống mất vừa đúng 24 tuổi.

Thiết kế nhà ở hay nội thất trong nhà, chủ nhà cần chú ý đển các yếu tố liên quan đến phong thủy để tránh chọn lựa sai như chọn màu bàn ghế ngoài trời không hợp với mệnh chủ nhà, không gian bàn ghế phòng ăn, ghế quay bar không mang lại sự ấm áp, thân thiện, từ đó các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng đến tài vận.

Leave a Reply